Nieuws

Geschiedenis van de club

Amsac VZW gebruikte sedert 1965 twee lokalen langsheen het dienstperron spoor 1 van het station Gent-Sint-Pieters. In 1996 wordt tijdens de vervanging van de toegangsbrug verder vergaderd in de conferentiezaal van het dienstgebouw te Gent-St-Pieters. In de loop van 1997 krijgt Amsac echter bericht dat de lokalen welke door de modeltreinclub gebruikt worden, op 01/01/1998 moeten verlaten worden. Tot eind 1997 vergadert Amsac iedere maandagavond in de conferentiezaal gelegen aan het dienstperron langsheen spoor1. In het naastliggend lokaal staat de clubbaan opgesteld. In de kelders was er eveneens een lokaal ter beschikking van de club.

Een reorganisatie bij de toenmalige NMBS en de renovatie van Gent-St.-Pieters maakt hier een einde aan. Gezien de goede verstandhouding met de spoorwegen en de stationsleiding wordt in samenwerking met het spoorwegmuseum Brussel-Noord (Dhr Thys en Maenhout) naar een mogelijke oplossing gezocht.

Tijdens het zoeken naar een nieuw onderkomen werd de clubbaan in Gent-St.-Pieters afgebroken. De bouw van een modulebaan was een goed jaar eerder gestart en de opslag van deze modulebakken vormde het grootste probleem. Als tijdelijke oplossing, we zijn nu 1998, mochten we in Gent-Zeehaven een lokaal gebruiken voor de wekelijkse clubavonden en de stockage van de modulebakken. In deze periode werden door de diensten van het spoorwegmuseum enkele oude Nord-Belge rijtuigen uit het patrimonium voorgesteld. Deze lijken op L-rijtuigen maar hebben toch een andere bouw en vooral de specifieke ovalen ramen. Amsac zou de rijtuigen in bruikleen krijgen maar deze wel moeten renoveren. Het volledige interieur zou na demontage door het spoorwegpatrimonium gestockeerd worden. Het aanbod wordt afgewezen op basis van de vele uitgegooide ruiten (er waren geen reserve ruiten meer) en de onzekerheid wat er zou gebeuren eens de rijtuigen gerenoveerd waren.

Aangezien we als Gentse modeltreinclub graag in het Gentse wilden blijven werd uiteindelijk geopteerd voor de aankoop van enkele buiten dienst gestelde rijtuigen. Via de dienst rijtuigen vernamen we dat er in Gent-St.-Pieters een K1 AD en een K3-rijtuig beschikbaar stond. Beide rijtuigen werden in de plaatselijke onderhoudspost gelicht waarbij de looporganen hersteld werden. De rijtuigen werden naar Gent-Zeehaven overgebracht en op het doodspoor “Pol Maes” gerangeerd. Eind 1998 werden beide rijtuigen naar hun definitieve standplaats op het doodspoor “stouwtuigen” verplaatst. Ze werden nog één maal verplaatst om ruimte te maken voor de nieuwbouw van dienst Infrastructuur.
Begin 2004 wordt een metalen goederenpakwagen van het Stoomcentrum Maldegem overgekocht. Deze komt op 20/04/2004 aan in Gent-Zeehaven.

Tot op heden bevinden wij ons nog steeds in bovengenoemde lokalen/rijtuigen op de terreinen van Gent-Zeehaven, een leuke en leerrijke plaats voor elke (model)treinliefhebber.

Bottom info

Clubinfo

AMSAC VZW is een miniatuurtreinclub in het Gentse gevestigd in 2 ex-NMBS rijtuigen en een pakwagen, te vinden op de NMBS terreinen te Gent-Zeehaven, een uniek gegeven in België. Onze leden komen wekelijks samen op maandagavond tussen 19u30 en 22u30.

Sociaal

Clubdetails